Integritetspolicy

Skydd för dina personuppgifter hos Mobilkupongen

Från och med den 25:e maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, vilket medför ett stärkt skydd för din integritet. Innan du kan börja använda våra tjänster behöver du ta del av information om hur Mobilkupongen behandlar dina personuppgifter. I dina inställningar har du även möjlighet att påverka detta.

Introduktion

Vi på Mobilkupongen värnar om våra användares integritet och vi arbetar därför aktivt för att skydda de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet.

Denna Integritetspolicy förklarar hur och varför Mobilkupongen behandlar personuppgifter. Den förklarar också hur vi arbetar för att skydda våra användares integritet och vad du har för rättigheter vad gäller vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som omnämns av denna Integritetspolicy är, om inte annat anges, Mobilkupongen AB ("Mobilkupongen" eller "Vi").

Viktiga definitioner

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, information om ditt betalkort, IP-adress etc.

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, lagring, publicering, användning, redigering, radering etc.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Registrerad

Den identifierade eller den identifierbara individ som personuppgifterna hör till.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ett avtal eller annan rättsakt mellan personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet som anger behandlingens ändamål, typen av personuppgifter behandlade, kategorier av registrerade och den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter.

Partner

En av Mobilkupongen kontrakterad juridisk eller fysisk person som erbjuder eller säljer varor och/eller tjänster via Mobilkupongens plattformar.

Laglig grund

För att Mobilkupongen ska ha tillåtelse att behandla personuppgifter krävs stöd i den nya Dataskyddsförordningen. Ett sådant stöd kallar vi för laglig grund.

Laglig grund för Mobilkupongens behandling av personuppgifter

Mobilkupongen behandlar personuppgifter enligt lag, vilket innebär att vi har laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vilken eller vilka lagliga grunder vi har beror på vilken typ av behandling det rör sig om. Om du vill veta mer om vilka lagliga grunder som kan vara aktuella, klicka här.

De lagliga grunder som Mobilkupongen använder sig av är de följande:

Samtycke

När du som användare ger Mobilkupongen ditt samtycke för en specifik behandling av dina personuppgifter.

Avtalsmässiga förpliktelser

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Mobilkupongen.

Berättigat intresse

Då behandlingen är nödvändig för Mobilkupongens berättigade intressen och att individens intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Rättslig förpliktelse

Då behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse föreskriven av antingen svensk lag eller av EU-rätt.

Ibland har Mobilkupongen flera lagliga grunder för att behandla personuppgifter. T.ex. kan Mobilkupongen behandla personuppgifter grundat på samtycke samtidigt som vi är skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter. Detta innebär att även om samtycket återkallas kan Mobilkupongen fortsätta behandla personuppgifterna om vi har en annan laglig grund för vår behandling.

Varför behöver Mobilkupongen behandla personuppgifter?

Vi på Mobilkupongen vill fortsätta kunna erbjuda våra användare och kunder så bra erbjudanden som möjligt även i framtiden. Vi vill även kunna erbjuda dig en optimal användarupplevelse när du nyttjar någon av Mobilkupongens tjänster. För att kunna göra detta behöver Mobilkupongen behandla personuppgifter för en rad olika ändamål, nämligen de följande:

För att kunna genomföra den avtalade prestationen

Mobilkupongen behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter. T.ex. behandlar Mobilkupongen personuppgifter för att kunna erbjuda våra inloggade användare våra tjänster utifrån det användaravtal som ingås mellan Mobilkupongen och en användare.

För att kunna personalisera våra tjänster

Mobilkupongen strävar efter att kunna erbjuda våra användare rekommendationer och anpassade tjänster baserat på vad den enskilda användaren har för preferenser, exempelvis baserat på tidigare beteende när man använt Mobilkupongens tjänster. Mobilkupongen vill kunna exkludera innehåll av våra tjänster som du saknar intresse för. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter för att förstå vad du som användare finner intressant.

För att kunna föra statistik över hur våra tjänster används i förbättringssyfte

Det är av stor vikt för Mobilkupongen att hela tiden utveckla våra tjänster så att de anpassas efter våra användares önskemål. En viktig del i detta utvecklingsarbete innefattar att förstå hur våra användare interagerar med Mobilkupongens tjänster. Därför behandlar vi personuppgifter, inkluderat användar-ID, IP-adresser och användarbeteende.

För att genomföra felsökning och för att motverka missbruk av våra tjänster

Mobilkupongen behandlar personuppgifter, inkluderat användar-ID, IP-adress och mejladress, för att kunna genomföra felsökning i våra system. Denna behandling genomförs för att kunna upptäcka vilka av våra användare som blivit påverkade av eventuella fel i våra system och för att Mobilkupongen ska kunna erbjuda en adekvat nivå av IT-säkerhet.

Mobilkupongen behandlar även personuppgifter för att motverka missbruk av våra tjänster. Exempel på sådana missbruk kan vara försök till obehöriga intrång i våra användarkonton, bedrägerier, spam eller andra typer av illasinnade beteenden.

Vid misstanke om bedrägeri eller annan brottslig verksamhet vid nyttjande av Mobilkupongens tjänster eller tjänster som ligger i nära anslutning till Mobilkupongen reserverar Mobilkupongen sig rätten att dela de nödvändiga personuppgifterna med relevant myndighet för att utreda ärendet. Denna behandling grundas på en rättslig förpliktelse. Det kan även förekomma att någon av våra tjänsteleverantörer begär information av oss på Mobilkupongen för att kunna utföra interna utredningar som senare kan leda till polisanmälan. Vid sådana tillfällen reserverar vi oss rätten att förse dessa tjänsteleverantörer med sådan information, inkluderat personuppgifter, som är nödvändig för att utreda det specifika ärendet.

Behandlingen av personuppgifter för att genomföra felsökning och för att motverka missbruk av våra tjänster grundas på Mobilkupongens berättigade intresse i det fall inget annat anges.

För att kunna genomföra riktad marknadsföring

Mobilkupongen vill kunna erbjuda våra användare relevant marknadsföring. I de fall Mobilkupongen inte har annonser på vår egen plattform samarbetar vi med annonseringsplattformar för att kunna erbjuda marknadsföring på andra webbsidor baserat på våra användares tidigare intressen och beteende. Med dessa annonseringsplattformar delar vi information om vad du visat intresse för när du interagerat med våra tjänster. Tack vare denna information kan du se relevanta annonser även när du är inne på andra webbsidor.

Mobilkupongen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in från dig i syfte att erbjuda relevant marknadsföring när vi använder exempelvis Google-tjänster.

För att kunna genomföra riktad marknadsföring som är relevant för våra användare när de navigerar på andra webbsidor behöver Mobilkupongen som huvudregel ha ditt samtycke för behandlingen av personuppgifter. Om vi inte har ditt samtycke kommer vi inte dela dina personuppgifter med någon tredje part för att erbjuda riktad marknadsföring.

För att kunna erbjuda marknadsföring via mejl och push-notiser

Mobilkupongen skickar ut nyhetsbrev via mejl till de som samtyckt till detta men även till aktiva användare eller aktiva kunder och till de som gett oss sitt samtycke till att ta emot nyhetsbrev. Utskicken av nyhetsbrev inkluderar behandling av mejladresser. Mobilkupongen kan även komma att skicka push-notiser på din enhet om du gett ditt samtycke till ett sådant utskick.

Behandlingen av personuppgifter för det här ändamålet grundas på Mobilkupongens berättigade intresse och i tillämpliga fall på samtycke. Om du inte längre vill vara föremål för utskick av nyhetsbrev och/eller push-notiser kan du ändra inställningarna för nyhetsbrev och push-notiser i Mobilkupongen-appen under din profil. Du kan även skicka ett mail till kundtjanst@mobilkupongen.se från den adress du använder för inloggning på Mobilkupongen och anger att du inte vill få nyhetsbrev och/eller push-notiser.

För att mäta effektiviteten av vår marknadsföring på andra webbsidor

Mobilkupongen använder sig av olika tjänster för att mäta effektiviteten av marknadsföring som gjorts via andra webbsidor och kanaler än Mobilkupongen. Denna mätning kan omfatta hur många av våra användare som kom via en specifik annons eller kampanj. För att Mobilkupongen ska kunna genomföra denna typ av mätning behöver vi ditt samtycke.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Mobilkupongen?

För att Mobilkupongen ska kunna erbjuda dig som användare en optimal upplevelse behöver vi behandla olika typer av information, inkluderat personuppgifter. De personuppgifter som behandlas av Mobilkupongen är uppdelade i tre kategorier:

Information som du själv ger till Mobilkupongen

När du skapar ett användarkonto hos Mobilkupongen kommer du att dela med dig av personuppgifter såsom mejladress, namn, postnummer, kön samt födelseår. Behandlingen av dessa personuppgifter görs för att kunna erbjuda funktionalitet av ditt användarkonto och för att kunna erbjuda de tjänster som avtalet om att skapa ett användarkonto föreskriver. Kortfattat genomförs denna behandling för att Mobilkupongen ska kunna utföra sina avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig som kontoinnehavare. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål lagras fram till dess att du själv tar bort ditt användarkonto, Mobilkupongen tar bort ditt användarkonto eller fram till dess att Mobilkupongen inte längre har en laglig grund för fortsatt behandling.

Mobilkupongen behandlar även personuppgifter för att kunna genomföra sina avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig som kund. T.ex. behöver Mobilkupongen behandla dina personuppgifter för att du ska kunna betala för en vara eller tjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål inkluderar ditt namn, mejladress, adress och telefonnummer och samlas in direkt från dig. Behandlingen pågår fram till dess att köp eller leverans genomförts, med en ytterligare lagringstid om 36 månader för att Mobilkupongen ska kunna hantera reklamationer och andra konsumentskyddsrelaterade tjänster. Den behandling som görs under de ytterligare 36 månaderna grundas på en rättslig förpliktelse.

När du kontaktar Mobilkupongen, exempelvis vår kundtjänst, kan du komma att dela personuppgifter med oss, beroende på vad ditt specifika ärende handlar om. Behandlingen för detta ändamål grundas på Mobilkupongens berättigade intresse av att erbjuda användare och kunder en servicefunktion gällande olika ärenden. Behandlingen kan också grundas på ett avtal mellan Mobilkupongen och dig, beroende på i vilken egenskap du kontaktar Mobilkupongen, som kund eller som en person som har allmänna frågor om Mobilkupongens tjänster. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål lagras bara under den tid som är nödvändig för att kunna hantera ärendet. Hur länge personuppgifterna är generellt sett är nödvändiga för att hantera ärendet går inte att svara på. Därför kan vi inte någon exakt period för då vi behandlar dina personuppgifter hänförliga till kundtjänstärenden.

När du ger feedback på ett erbjudande eller om vår kundtjänsts bemötande kan du komma att dela personuppgifter med Mobilkupongen. Vad du delar med oss beror på vad du väljer att inkludera i din feedback. Om du väljer att dela personuppgifter via våra feedback-funktioner kommer Mobilkupongen att behandla dessa grundat på Mobilkupongens berättigade intresse bestående av att kunna utvärdera Mobilkupongens service-funktioner. Personuppgifterna kommer bara att bli lagrade fram till dess att feedbacken blivit insamlad och anonymiserad, vilket ska ske då vi tagit del av din feedback.

Information om hur våra användare använder våra tjänster

När du använder Mobilkupongens tjänster samlar vi information om vilka delar av våra tjänster du använder samt hur dessa tjänster används. Den information som vi behandlar kan inkludera personuppgifter, som i sin tur kan delas in i fyra kategorier:

Information om din enhet

Genom att använda tekniska loggar och andra verktyg registrerar Mobilkupongen information om vad för enhet du använder, exempelvis vilken tillverkare din enhet har, vilket operativsystem din enhet använder samt vilken version din webbläsare har. Mobilkupongen samlar även in information om din uppkoppling till våra tjänster. Sådan information inkluderar bland annat IP-adress.

Denna behandling möjliggör för Mobilkupongen att anpassa sättet våra tjänster visas för dig så att det överensstämmer med din enhet, din uppkoppling samt din användarsituation. Denna behandling av personuppgifter grundas på Mobilkupongens berättigade intresse att kunna erbjuda en fungerande tjänst.

Information om hur våra användare använder våra tjänster

Mobilkupongen samlar in information om hur våra användare interagerar med våra tjänster för att kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen. För detta ändamål behöver Mobilkupongen behandla personuppgifter, inkluderat IP-adresser och användarbeteende.

Mobilkupongen behandlar personuppgifter för detta ändamål för att kunna skapa en grund för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, vilket i förlängningen leder till en förbättrad användarupplevelse. Behandlingen av personuppgifter sker i detta fall grundat på Mobilkupongens berättigade intresse bestående av att kunna utvärdera och förbättra våra tjänster och produkter. Behandlingen är begränsad i tid till att maximalt pågå i 14 månader från det att personuppgifterna samlades in.

Du har rätt att bli undantagen från denna typ av behandling. Om du önskar undantas från behandlingen kan du ändra detta i dina integritetsinställningar. Dessa hittar du under Min profil och Inställningar i appen.

Information om hur våra användare interagerar med våra tjänster behandlas även för att personalisera våra tjänster samt göra mejlutskick till dig. Personaliseringen av dessa delar av våra tjänster görs för att du ska visas innehåll som är relevant för dig. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är din mejladress, ditt användar-ID, din IP-adress, ditt användarbeteende och din tidigare köphistorik hos Mobilkupongen.

Behandlingen av personuppgifter för att kunna personalisera Mobilkupongens tjänster grundas på Mobilkupongens berättigade intresse bestående av att kunna erbjuda våra användare en optimal upplevelse av våra tjänster. Vi behandlar bara dina personuppgifter under 12 månader från det att personuppgifterna samlades in. Om du inte vill vara föremål för denna typ av behandling kan du ändra detta i dina integritetsinställningar. Dessa hittar du under Min profil och Inställningar i appen.

Information om din geografiska position

Mobilkupongen har möjlighet att erbjuda tjänster anpassade till var du befinner dig, men då behöver vi ditt samtycke. Om du inte gett ditt samtycke kommer Mobilkupongen inte att samla in din geografiska position, såvida vi inte har en annan laglig grund för att göra det.

De personuppgifter som omfattas av denna behandling är din IP-adress och din geografiska position. Behandlingen pågår fram till dess att du återkallar ditt samtycke eller fram till dess att Mobilkupongen saknar laglig grund för behandlingen. För att undantas från insamling av denna information måste du avaktivera samtycke i din mobil.

Lokal lagring av data

När du använder Mobilkupongens tjänster använder vi oss av lokal lagring av data. Mobilkupongen använder lokal lagring av data för att erbjuda en fungerande app, för att samla in och analysera hur våra användare interagerar med våra tjänster.

Information från andra aktörer

Det förekommer att Mobilkupongen får personuppgifter från andra aktörer och inte direkt från dig som användare. Detta kan förekomma då myndigheter kontaktar Mobilkupongen med viss typ av information, eller om en betaltjänst vidarebefordrar betalningsinformation till Mobilkupongen.

Personuppgifter under denna kategori kan komma att omfatta personuppgifter såsom uppgifter kopplade till ditt köp, till exempel betalningsmetod, köpt produkt, pris etc. Eftersom flödet in av information inte styrs av Mobilkupongen kan vi inte ge en uttömmande lista över vilka typer av personuppgifter som kan förekomma. Därmed kan vi inte heller ange vilken laglig grund som kommer att tillämpas vid behandling av sådana personuppgifter. Om du har frågor rörande denna typ av situationer, kontakta gärna vår kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Vilka delar Mobilkupongen dina personuppgifter med?

Vid vissa tillfällen behöver Mobilkupongen dela information, inkluderat personuppgifter, med partners och andra tjänsteleverantörer. Mobilkupongen kommer vara transparenta med vilka personuppgifter vi delar och med vem vi delar dessa personuppgifter. Mobilkupongen vidtar även en rad försiktighetsåtgärder, anpassat efter vem Mobilkupongen delar personuppgifterna med. Detta för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än avsett.

Mobilkupongen kan komma att dela personuppgifter med tredje part som agerar i rollen som personuppgiftsbiträden, vilket innebär att denna tredje part behandlar personuppgifter för Mobilkupongens räkning. Personuppgiftsbiträden är föremål för sekretess och är de är inte tillåtna att behandla personuppgifter för Mobilkupongens räkning för andra ändamål än för att leverera de överenskomna tjänsterna till Mobilkupongen.

För att säkerställa att Mobilkupongens personuppgiftsbiträden följer relevant lagstiftning inleder vi processer att ingå särskilda avtal med personuppgiftsbiträden. Sådana avtal, kallade personuppgiftsbiträdesavtal, syftar till att säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Mobilkupongens räkning enbart för de överenskomna ändamålen.

Det förekommer även fall då Mobilkupongen delar personuppgifter med tredje part som inte ska ses som personuppgiftsbiträden. Vid sådana fall kommer vi att vara transparenta om hur och varför vi delar personuppgifter med en sådan part.

Hur säkerställer Mobilkupongen uppgiftsminimering?

Mobilkupongen kommer endast att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de behandlas. Mobilkupongen arbetar aktivt och systematiskt för att säkerställa att överflödiga personuppgifter undantas från vår behandling.

Hur länge lagrar Mobilkupongen dina personuppgifter?

Mobilkupongen behandlar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med varför personuppgifterna behandlas eller under en sådan tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Behandling för att uppfylla en rättslig förpliktelse utgörs av fall då Mobilkupongen behöver spara verifikationer för bokföringssyften, eller då Mobilkupongen behöver spara kunduppgifter för att kunna tillgodose reklamationer och andra konsumentskyddande åtgärder.

Var behandlar Mobilkupongen personuppgifter?

Mobilkupongen strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att Mobilkupongen eller Mobilkupongens partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder Mobilkupongen processer att ingå speciella personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar Mobilkupongen åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som är överenskommet.

Hur arbetar Mobilkupongen för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas?

Mobilkupongen vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Mobilkupongen använder IT-system som erbjuder en adekvat nivå av säkerhet och vi har dessutom implementerat organisatoriska rutiner för att se till så att dina personuppgifter skyddas.

Mobilkupongen arbetar även med att begränsa våra anställdas tillgång till personuppgifter. Vårt mål är att endast de anställda som behöver tillgång till personuppgifterna ska ha tillgång till dessa.

Dina rättigheter

Du har, med de inskränkningar som följer av tillämplig lagstiftning, följande rättigheter:

  • Att begära och få ut ett utdrag över vilka personuppgifter Mobilkupongen behandlar om dig med de begränsningar som tillkommer enligt tillämplig lagstiftning. Denna rätt kan utnyttjas med rimliga intervall.
  • Att begära att Mobilkupongen redigerar personuppgifter som rör dig i enlighet med lag.
  • Att få dina personuppgifter raderade i den mån denna möjlighet finns enligt lag.
  • Att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Efter att ha gett Mobilkupongen ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke kopplat till en viss typ av behandling av personuppgifter. Följden av att du återkallar ditt samtycke blir att Mobilkupongen upphör med den behandling som samtycket rör, men bara om vi saknar annan laglig grund för behandlingen.

Mobilkupongen kan fortsätta sin behandling av personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning. Därigenom kan dina rättigheter under detta avsnitt vara begränsade.

När Mobilkupongen behandlar personuppgifter grundat på Mobilkupongens berättigade intresse har du i vissa fall rätt att bli undantagen från sådan behandling. Om du begär att bli undantagen från en sådan typ av behandling behöver Mobilkupongen visa dig varför Mobilkupongens berättigade intresse väger tyngre än dina “enskilda intressen”, speciellt med hänsyn taget till hur stort intrånget på dina rättigheter och friheter är.

Om du vill utnyttja någon av dessa rätter, var god skicka en förfrågan till privacy@mobilkuponge.se. När du skickar en sådan förfrågan kommer du att behöva identifiera dig själv genom att skicka in en fotokopia på antingen ditt körkort, ditt pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Mobilkupongen kommer kontinuerligt att uppdatera denna Integritetspolicy för att säkerställa att den överensstämmer med de tjänster som Mobilkupongen erbjuder. Den senaste versionen kommer att vara tillgänglig i appen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi behandlar personuppgifter, var god kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@mobilkupongen.se

Du kan även kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål avseende Mobilkupongens behandling av personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud kan du kontakta oss Mobilkupongen personuppgiftsombud@mobilkupongen.se eller klicka här för att fylla i ett formulär som sedan delas med vårt personuppgiftsombud.

Ladda ner appen